Vem är vi?

FutureQuest är en biverksamhet till Inquentia Group AB - en nischad konsultfirma med fokus på innovation, tillväxt och förnyelse som ägs och leds av Elisabet Lagerstedt, som också är författare till boken Navigera in i framtiden.

När boken skrevs identifierades många spännande källor som det inte går att dela i traditionellt bokformat. Så föddes idén till FutureQuest. En quest (eng) innebär ett utforskande, sökande eller ett äventyr in i det okända. Och just framtiden får nog fortfarande anses vara okänd, även om vi har metoder för att skapa scenarios och utforska alternativa vägar framåt. Att kombinera future (framtid) med quest kändes därför ganska naturligt. 

Tanken är att här på FutureQuest stegvis samla relevanta och moderna verktyg och resurser som hjälper dig och din verksamhet att navigera in i framtiden. Allt med målet på att skapa agila och dynamiska verksamheter som löpande anpassar sig till sin omgivning - och som kan bidra till att skapa en bättre framtid. Och stötta dig på din FutureQuest. 

FutureQuest är uppbyggt på Simpleros plattform, varför all inloggning för åtkomst av onlinekurser och andra resurser sker via just Simplero. Fakturering sker via Inquentia Group AB. 

Elisabet Lagerstedt

Elisabet Lagerstedt är strategi-, innovations- och förändringskonsult med 25 års erfarenhet från näringslivet. Hon hjälper idag företagsledare och deras team att navigera i en omvärld av accelererande förändring via sitt konsultbolag Inquentia. Elisabet är också författare till boken Navigera in i framtiden och initiativtagare till FutureQuest.

Elisabet har lång erfarenhet från roller i stora bolag inom såväl B2C som B2B, i Sverige och internationellt, varav 15 år på ledningsgruppsnivå. Bland annat från roller som Vice President Marketing, liksom Marknadsdirektör, Marknads- och försäljningsdirektör och Affärsområdeschef. Hon är också föreläsare, bloggare, tidigare skribent för INSEAD Knowledge samt mångårig mentor och gästföreläsare vid Masterprogrammet för Entreprenörskap och innovation vid Lunds Universitet. 

Utbildningsmässigt har Elisabet en magisterexamen från Lunds Universitet och har därtill studerat vid bland annat Harvard Business School, IMD, Oxford, INSEAD, Singularity University, IDEO U och Berghs School of Communication.

_DSC2234 kopia.jpg
IMG_0113.JPG

Freja Borgstrand

Freja Borgstrand är projektledare på Inquentia, med ansvar för uppbyggnad, utveckling, liksom kund- och studentkontakt på FutureQuest. 

Freja har tidigare erfarenhet från start up världen och e-handel, liksom flerårig erfarenhet av kundtjänst inom banksektorn. Med sig har Freja en Mastersexamen i Entreprenörskap och Innovation samt en Filosofie Kandidatexamen i Nationalekonomi från Lunds Universitet. Därtill universitetstudier vid Santa Barbara City College i USA och The Chinese University of Hong Kong Business School.


 Intresserad av att hänga med på resan?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för mer information om kommande resurser och onlinekurser framöver.