Boken

Redan har många stora verksamheter slagits ut i en flod av disruptiv innovation och kreativ förstörelse. Och sakta har ledare och chefer i de flesta branscher och verksamheter börjat inse att framtiden kommer att se annorlunda ut även för dem. Det kanske inte är så konstigt att åttio procent av alla bolag redan bedriver någon sorts förändringsarbete. Hela åttiofem procent förväntas dessutom behöva genomgå en större transformation inom de närmaste fem åren. Problemet är att sjuttio procent av alla planerade förändringsinitiativ misslyckas med att nå sina mål. Och det finns inget som säger att framtiden ser lugnare ut, snarare tvärtom.

Boken är lite utav en kartbok på vägen in i framtiden för ledare och chefer. Den presenterar på ett lättsamt sätt tankar om förändring, liksom lärdomar från nya såväl som gamla generationers företag. Boken ger dig också tolv gyllene principer för att navigera in i framtiden. Principer som varje företags- och verksamhetsledning i stor utsträckning har inflytande över och kan påverka.

 

KÖP PÅ ADLIBRIS KÖP PÅ BOKUS
template-3-6342751505733664-large.png

 Onlinekursen (1,5 h)

Är du chef och ledare? Har du inte hunnit uppgradera dina verktyg och kunskaper för att hantera en omvärld av accelererande förändring?

Navigera in i framtiden är en kort, kostnadsfri onlinekurs (1,5 h) framtagen just för dig, baserat på den rykande färska boken med samma namn. Kursen presenteras av bokens författare, Elisabet Lagerstedt, som är managementkonsult med inriktning på strategi, innovation och förändring. Onlinekursen ger dig:

 • En förståelse för den accelererande förändring som pågår i vår omvärld
 • Insikter i varför de flesta företag har svårt att hantera förändring
 • En presentation av tolv gyllene principer för att framgångsrikt navigera sin verksamhet in i framtiden utan att bli offer för omständigheterna på vägen
Läs mer här!

 Allt fick inte plats på bokens 256 sidor...

Allt fick som sagt inte plats i boken eller onlinekursen. Här nedanför hittar du därför ett urval av spännande YouTube-klipp, resurser och onlinekurser för ledare och chefer i verksamheter och branscher i accelererande förändring. Urvalet här på sidan omfattar:

 • Vad är det som pågår i vår omvärld?
 • Vilka är de globala utmaningarna?
 • Vikten av att ha höga ambitioner och ett (ännu) högre syfte
 • Tänk utifrån och in - med kunden i fokus
 • Innovation och entreprenörskap är nyckeln till ständig förnyelse
 • Skapa en agil, dynamisk och lärande organisation
 • Det börjar med dig!
template-3-6342751505733664-large.png

 

 Vad är det som pågår i vår omvärld?

Här har vi samlat länkar till relevanta You-Tube filmer. Fokus ligger här i första hand på att skapa förståelse för krafter som är i rörelse - såsom megatrender, accelererande förändring, exponentiell tillväxt, disruptiv innovation och kreativ förstörelse.

Skärmavbild 2018-03-31 kl. 22.06.46.png

Which trends will affect our lives in the future

The Economist (2015): A futurist, a demographer and a museum curator spot trends that will affect the way people live and work.

Skärmavbild 2018-03-31 kl. 22.12.17.png

7 amazing technologies we'll see by 2030

The World Economic forum surveyed over 800 experts and executives to find out what the future will actually look like... 

Skärmavbild 2018-03-31 kl. 22.38.13.png

Understanding the Future as it Unfolds: The Power of Megatrends

Mark Esposito pratar om kraften i megatrender och om hur en förståelse för megatrender kan skapa nya affärsmöjligheter.

Skärmavbild 2018-04-02 kl. 15.44.42.png

The World in 2050

Can you imagine our world in 2050? By mid-century there will likely be 9 billion people on the planet, consuming ever more resources and leading ever more technologically complex lives. What will our world be like?

Skärmavbild 2018-03-31 kl. 21.59.20.png

Five business trends of 2018

IESE Business School lyfter bland annat fram elbilar, återvinning och hållbarhet som viktiga trender.

Skärmavbild 2018-04-02 kl. 15.34.45.png

Imagining the Future: The Transformation of Humanity

Peter Diamandis shares how we are rapidly heading towards a human-scale transformation, the next evolutionary step into what he calls a “Meta-Intelligence,” a future in which we are all highly connected - sharing thoughts, knowledge and actions.

Skärmavbild 2018-04-02 kl. 15.40.36.png

What is the fourth industrial revolution?

Previous industrial revolutions made mass production possible and brought digital capabilities to billions of people. The Fourth Industrial Revolution is, however, fundamentally different...

Skärmavbild 2018-04-02 kl. 15.37.29.png

Industries of the future

Foresight about the innovations that will shape our future, and the skills we and our children will need to be a part of it. Providing lessons from tomorrow, today.

Skärmavbild 2018-04-03 kl. 09.21.32.png

What is Creative Destruction?

Creative Destruction illustrates the economic cycles that occur within capitalism as technology evolves over time. While this process does not always benefit everyone, it is an essential part of economic growth and innovation.

Skärmavbild 2018-04-03 kl. 09.52.18.png

Economic cycles, booms and recessions

Economists divide the cycles into two main phases, booms and recessions. Associated with a strong economy, booms are measured as progressions above the long-run trend In contrast, recessions are characterized by below-trend activity...

Skärmavbild 2018-03-31 kl. 21.39.17.png

Disruptive Innovation Explained

Clayton Christensen från Harvard Business School förklarar begreppet disruptiv innovation.

Skärmavbild 2018-03-31 kl. 22.30.27.png

Navigating digital disruption

McKinsey: Digital disruption is the change that occurs when new digital technologies and business models affect the value proposition of existing goods and services.

 

 Vilka är de globala utmaningarna?

Världens ledare har förbundit sig att lösa fyra övergripande utmaningar till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom; att minska ojämlikheter och orättvisor i världen; att främja fred och rättvisa; och att lösa klimatkrisen. Det har man gjort genom att upprätta 17 Globala mål. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. Här hittar du därför några källor som hjälper dig förstå vilka de Globala målen är och hur du och din verksamhet kan bidra till att bygga en bättre framtid.

 

Globala målen 2030 svenska.jpg

www.globalamalen.se 

www.globalamålen.se drivs av FN:s utvecklingsprogram - United Nations Development Programme (UNDP). De arbetar för att stötta länder att nå Globala målen till år 2030.

 

 

Skärmavbild 2018-04-04 kl. 16.50.09.png

Understanding the Dimensions of Sustainable Development

The 2030 Agenda and its 17 Goals for Sustainable Development are an ambitious commitment of the world community to ensure sustained and economic growth, social inclusion and environmental protection. 

 

Skärmavbild 2018-04-04 kl. 16.51.31.png

Global Goals Message from professor Stephen Hawking

"To save the world we need everyone to tell everyone" A very important message from Professor Stephen Hawking about the #GlobalGoals.

 

 Ha höga ambitioner och ett (ännu) högre syfte

Höga ambitioner och ett inspirerande högre syfte mobiliserar människor, skapar en övergripande riktning och fungerar som ledstjärna på vägen in i framtiden.

Skärmavbild 2018-04-04 kl. 09.56.18.png

What is Moonshot Thinking?

The combination of a huge problem, a radical solution to that problem, and the breakthrough technology that just might make that solution possible, is the essence of a moonshot.

Skärmavbild 2018-04-04 kl. 09.57.49.png

Start with Why

Here's the link to the Original Version of this amazing, inspiring and thought provoking talk by Simon Sinek: Start with why - how great leaders inspire action.

Skärmavbild 2018-04-04 kl. 10.07.59.png

Business is about purpose

What is the ultimate purpose of business? R. Edward Freeman means it is to create value rather than to maximize profit. Freeman is excited about innovation and entrepreneurs that can help to solve the world's toughest problems.

 Tänk utifrån och in - med kunden i centrum

Framtidens organisationer har örat mot marken, förstår omvärldstrender, surfar på rätt vågor och sätter kunden i centrum. Perspektivet är utifrån och in.

Skärmavbild 2018-04-04 kl. 20.30.23.png

The art and science of trend tracking

What’s next? It’s the question we never stop asking, with new answers emerging every day from trends and data that offer tantalizing clues for the discriminating observer. Megatrend expert Alison Sander explains how you can spot growing trends and gives five tips on how you can use trends to your advantage.

Skärmavbild 2018-04-04 kl. 20.27.02.png

How to profit from the Outside-In perspective on customer experience

Customer experience leads to profits, but not because it makes your customers feel warm and fuzzy. Customer experience leads to profits if you treat it as a business discipline. In fact, customer experience is the greatest untapped source of both decreased costs and increased revenues in most industries.

Skärmavbild 2018-04-04 kl. 20.22.10.png

Outside-In Perspective and the Agile Organization

Agile organizations practice Outside-In thinking and behaviors. This whiteboard talk explains why, how, and what it means to be Outside-In versus inside-out.

Skärmavbild 2018-04-04 kl. 20.14.18.png

Customer-centricity: where the future is created

Customers is the most important force in business transformation. Customer-centricity is becoming increasingly important: without being customer- centric you cannot innovate. 

Skärmavbild 2018-04-04 kl. 18.49.33.png

Creating a Customer-Centric business

Interview of Harvard Business School professor Ranjay Gulati by Harvard Business on Outside-In Business.

Skärmavbild 2018-04-04 kl. 20.16.54.png

Identifying customer needs

Harvard Business School professor Clayton Christensen on how to predict future customer behavior with focus on customer jobs-to-be-done.

 

 

 Innovation och entreprenörskap är nyckeln till ständig förnyelse

Framtidens organisationer utmanar sig sig själva och utvecklar inte bara nya produkter och tjänster utan även nya affärsmodeller och värdekedjor för att ständigt förnya sig själva. Ofta i nära samarbete med både kunder och ekosystem. 

Skärmavbild 2018-04-04 kl. 08.49.29.png

Innovative Leaders Make Innovative Companies

Hal Gregersen, Executive Director, MIT Leadership Center talks about his project to discover just what the statement Innovative Leaders Make Innovative Companies means.

Skärmavbild 2018-04-04 kl. 08.52.16.png

How Innovators Transform Industries: Mastering the Skills of Disruptive Innovation

Innovation is the lifeblood of accomplishment in professional and personal endeavors. But how is it actually done? Watch Hal Gregersen answer the question.

Skärmavbild 2018-04-04 kl. 08.54.05.png

The Explainer: Disruptive Innovation 

Clay Christensen's landmark theory - in under two minutes.

Skärmavbild 2018-04-04 kl. 08.55.56.png

The value of innovation experiments

In the digital world, even the smallest experiments can have a big impact.

Skärmavbild 2018-04-04 kl. 09.01.39.png

The art of innovation

Guy Kawasaki at TEDxBerkeley 2014: "Rethink. Redefine. Recreate." His talk is titled "The Art of Innovation."

Skärmavbild 2018-04-04 kl. 09.23.59.png

Business model innovation

Business model innovation as to University of St Gallen: "14 of 25 of todays most innovative firms has innovated their business model. It's the business model, not just technology that is responsible for their success."

 

Skärmavbild 2018-04-04 kl. 09.35.16.png

The importance of Open innovation and Collaboration

Tom Hulme, Founder and Managing Director of OpenIDEO, speaks at London Business School's Global Leadership Summit about open innovation and collaboration. Tom talks about innovation and explains why it is not just crowd sourcing. He explains the need for diverse people in a business in order to find incredible solutions.

Skärmavbild 2018-04-04 kl. 09.44.37.png

Reinventing your business model to stay relevant to your customers

Companies need to innovate continuously to avoid becoming "disposable." But how do keep re-inventing your business model? The answer is to have the right tools, says Strategyzer's Alex Osterwalder.

Skärmavbild 2018-04-04 kl. 09.50.06.png

Can you innovate within large organizations?

TEDx talk on the challenge of innovation and entrepreneurship within a large organization.

 

 Skapa en agil, dynamisk och lärande organisation

Vinnarna i framtiden de som förmår att ständigt förnya sig själva och sin verksamhet. Framtidens organisationer är agila och dynamiska, liksom fokuserade på lärande, innovation och experimenterande. Allt för att fortsätta förnya sig själv och fortsätta lösa sina kunders problem på relevanta och attraktiva sätt.

Skärmavbild 2018-04-03 kl. 21.21.56.png

Organizations of the future

How can organizations redesign themselves to be both efficient and adaptable to disrupt and compete in the fourth industrial revolution – the digital age? 

Skärmavbild 2018-04-03 kl. 21.15.29.png

Transforming the pyramid to an agile organization

Agile team based organizations comes in many shapes. Jimmy Janlén explores how such an organization could look like, and how you get there?

Skärmavbild 2018-04-03 kl. 21.18.25.png

A learning organization

A learning organization encourages personal mastery and cultivates open feedback to see problems and opportunities on all levels. 

 Det börjar med dig!

Som chef och ledare i tider av ökad komplexitet, osäkerhet och accelererande förändring finns mycket som tyder på att du behöver bidra med tydlighet, förenkla det komplexa och lysa upp vägen framåt. Du behöver också ständigt utmana och utveckla dig själv - och gå utanför din komfortzon, samtidigt som du hanterar den stress som det okända innebär. 

Skärmavbild 2018-04-05 kl. 09.02.47.png

Five qualities of the global leader of the future

Learn the five key characteristics that are critical for global leaders of the future by the worlds #1 executive coach, Marshall Goldsmith.

Skärmavbild 2018-04-05 kl. 09.00.13.png

The anatomy of a future leader

Robin Sharma, Author and Leadership Expert, discussed the key characteristics of a future leader during the World Government Summit 2017.

Skärmavbild 2018-04-05 kl. 09.15.43.png

Redefining leadership for the digital age

IMD Professor Mike Wade presents results of new study on leading through digital disruption, part 1.

Skärmavbild 2018-04-05 kl. 09.15.43.png

Behaviors agile leaders need in the digital age

IMD Professor Mike Wade presents results of new study on leading through digital disruption, part 2.

Skärmavbild 2018-04-05 kl. 09.24.46.png

How great leaders develop their grit

Great leaders are few and far between but Nancy Koehn, a historian of business at Harvard Business School, has put together a compendium of anecdotes from five great leaders throughout history. 

Skärmavbild 2018-04-05 kl. 09.31.58.png

A growth mindset 

People are fairly evenly divided between those with either a growth or a fixed mindset about intelligence and talent. And leaders’ mindsets, Professor Dweck shows, influence their ability to grow on the job and to develop successful teams.

  Utmana dig själv!

Det viktigaste du kan göra just nu är att utmana dig själv: att gå utanför din komfortzon, förstå vad som pågår i din omvärld och utveckla de förmågor som behövs för att navigera in i framtiden. Som hjälp på vägen har Elisabet Lagerstedt summerat några av de viktigaste lärdomarna från boken Navigera in i framtiden i en kort, kostnadsfri onlinekurs. Du kan gå den helt i din egen takt, när det passar dig. Via datorn, paddan eller mobilen.

Kostnadsfri onlinekurs

 Navigera in i framtiden

Är du chef och ledare? Har du inte hunnit uppgradera dina verktyg och kunskaper för att hantera en omvärld av accelererande förändring?

Navigera in i framtiden är en kort, kostnadsfri onlinekurs framtagen för just dig, baserat på den rykande färska boken med samma namn.

Kursen presenteras av bokens författare, Elisabet Lagerstedt, som är managementkonsult med inriktning på strategi, innovation och förändring. Utifrån-och-in. 

Onlinekursen ger dig:

 • en förståelse för den accelererande förändring som pågår i vår omvärld
 • insikter i varför de flesta företag har svårt att hantera förändring
 • en kortfattad genomgång av tolv gyllene principer för att framgångsrikt navigera sin verksamhet in i framtiden - utan att bli offer för omständigheterna på vägen.
Läs mer här!

 

 Tips på andra spännande onlinekurser 

Här har vi samlat länkar till ett antal spännande och relevanta onlinekurser för den som vill fördjupa sig ytterligare. Fokus ligger på att skapa ständig innovation och förnyelse genom en dynamisk och agil organisation.

Onlinekurserna är engelskaspråkiga - från välkända namn som Harvard Business School, MIT, INSEAD och IMD till nyare aktörer såsom IDEO U och Strategyzer - i brist på svenska motsvarigheter. Vissa av kurserna har vi gått, andra är vi lite nyfikna på. Observera att majoriteten av nedanstående kurser är avgiftsbelagda, men att du via länkarna får mer information om såväl kursinnehåll som kurslängd och kostnader.

Disruptive Strategy with Clayton Christensen 
(Harvard Business School)

Strengthen your capacity to make innovation a reality; unlock your potential to create winning strategies. 

 

Sustainable Business Strategy
(Harvard Business School)

In Sustainable Business Strategy, you will learn how businesses can thrive and grow while simultaneously playing a major role in solving some of the world's big problems.

 

Innovation in the age of disruption  (INSEAD)

Understand how to leverage innovation to respond to change, particularly change driven by digital transformation.

 

 

Strategy in the age of digital disruption (INSEAD)

Provides the strategic tools, concepts and perspectives that will allow you to develop a strategic response to the new digital possibilities.

 

 

Being Innovative
(IMD)

Drive innovation more effectively in your organization, move beyond standard business models to learn lessons from successful innovators. Being Innovative equips you with skills to think more creatively and apply your ideas more effectively.

 

 

Digital Disruption 
(IMD)

Digital forces are reshaping almost every industry, and you already understand the urgency for transformation. Digital Disruption helps you formulate a successful, innovative strategy for what to do next.

 

 

Strategic Thinking 
(IMD)

Provides tools to undertake a thorough strategic diagnosis. You analyze capabilities, strengths, weaknesses and opportunities, and identify capability and resource gaps in your own business context that could impact your strategy's implementation. 

Building, Leading, and Sustaining the Innovative Organization
(MIT)

Outlines the steps that need to be taken to implement and manage a culture of innovation.  Helps participants better understand how to develop sources of information on current and new technologies and consumer needs.

Leading Change in Complex Organizations
(MIT)

Learn to harness the leadership skills, political resources, and cultural understandings needed to guide successful organizational change. This program utilizes a unique analytical framework to address the change process from three perspectives: strategic, political, and cultural. 

Building Game-Changing Organizations: Aligning Purpose, Performance, and People
(MIT)

Learn what it takes to build game-changing companies that make their teams and areas of responsibility world-class talent factories. Learn from the successes and challenges of various companies that have been on similar journeys of transformation.

Managing the Company of the Future
(London Business School on Coursera)

Peer into the future and learn about the radical ways the business world is evolving with this free online course, run in collaboration with the University of London International Academy and online education partner Coursera.

Developing the Opportunity for Corporate Entrepreneurs
(University of Maryland on Coursera)

In this course, learners will develop knowledge on how to navigate the barriers to creating, developing, and sustain innovative new businesses and programs within established companies or organizations.

Entrepreneurship specialization
(Wharton on Coursera)

Wharton's Entrepreneurship Specialization covers the conception, design, organization, and management of new enterprises. This four-course series is designed to take you from opportunity identification through launch, growth, financing and profitability. 

Design Thinking for Innovation
(Darden on Coursera)

Everyone is expected to get lean – to do better with less. And that is why we all need design thinking. At every level in every kind of organization, design thinking provides the tools you need to become an innovative thinker and uncover creative opportunities that are there – you're just not seeing them yet.

Creativity, Innovation & Change
(Penn State on Coursera)

Discover creative uniqueness through Creative Diversity. Use Intelligent Fast Failure to build innovative skills. Apply CENTER principles to drive personal change. Implement value creation skills to initiate lasting change.

Designing for Change
(IDEO U)

Learn how to create a movement to catalyze change in your organization or network by mobilizing people around a shared purpose. Follow the human-centered approach to creating change that IDEO's been honing over the past decade. 

The Power of Purpose
(IDEO U)

Why does your organization exist beyond making a profit? Here, you’ll explore what it means to work and lead with purpose. You’ll dive into real-world stories of companies and teams around the globe working to create meaningful change. 

Leading for Creativity
(IDEO U)

Learn IDEO’s methods to scale creativity within your team and organization. You’ll learn how to guide teams into the unknown through the process of experimentation, break down a bold vision into actionable challenges, and make adjustments to culture by designing rituals to encourage beliefs and behaviors that support creativity.

Mastering Business Models
(Stategyzer)

An online course that will teach you how to map, design, assess, and test Business Models. Turn fluffy discussions into practical outcomes. Create a shared language around business models and strategy. Improve collaboration across disciplines and geographical boundaries within your organization

Mastering Value Propositions
(Strategyzer)

An online course that will teach you how to better understand customers, and create value propositions that sell. Turn fluffy discussions into practical artifacts. Create a shared language around value propositions. Pairs with the Business Model Canvas methodology.

 

 Om FutureQuest

FutureQuest är ett initiativ av Elisabet Lagerstedt - konsult och VD på Inquentia Group AB och författare till boken Navigera in i framtiden. När boken skrevs identifierades många spännande källor som det inte går att dela i traditionellt bokformat. Så föddes idén till FutureQuest. 

En quest (eng) innebär ett sökande eller ett äventyr in i det okända. Och framtiden är fortfarande okänd. Att kombinera future (framtid) med quest kändes därför ganska naturligt. 

Tanken är att här stegvis samla relevanta och moderna verktyg och resurser som hjälper dig och din verksamhet att navigera in i framtiden. Allt med fokus på att skapa en agil och dynamisk verksamhet som löpande anpassar sig till sin omgivning - och som kan bidra till att skapa en bättre framtid.

FutureQuest är byggt på Simpleros onlineplattform. All inloggning för åtkomst av plattformens onlinekurser sker i dagsläget därför via Simplero.